Den här adventskalendern har jag gjort tillsammans med min dotter Emelie 4,5år.
Jag har gjort kalendern och hon står för innehållet i luckorna.

Emelie och Jonatan i snön Lucka 1 Lucka 2 Lucka 3 Lucka 4 Lucka 5 Lucka 6 Lucka 7 Lucka 8 Lucka 9 Lucka 10 Lucka 11 Lucka 12 Lucka 13 Lucka 14 Lucka 15 Lucka 16 Lucka 17 Lucka 18 Lucka 19 Lucka 20 Lucka 21 Lucka 22 Lucka 23 Lucka 24