Meny:

Hem/Home

Regler/Rules

Websets

Tubes

Textures

Avdelare/Dividers

Blinkies

Jul/Christmas

Koder/Codes

Webdesign

Webrings

Gästbok/Guestbook

Maila mig!

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Kattis Design
Fireplace

välkommen

Välkommen till mina grafiksidor!

Här hittar du lite av den grafik jag har gjort. Vill du låna något till din personliga hemsida så får du gärna göra det, men kom ihåg att länka tillbaka till mig. Skicka gärna ett mail så att jag kan besöka din sida.

För vissa set har jag fått tillåtelse att använda bilderna av konstnären. Om du använder något av dessa set MÅSTE du länka tillbaka till mig OCH konstnären på de sidor där du använder grafiken!

Tveka inte att kontakta mig om du behöver hjälp med att göra din egna hemsida, om du vill ha en egen personlig layout eller behöver hjälp med något annat rörande webdesign eller grafik.

Welcome

Welcome to my graphic pages!

Here you will find some of the graphics I have made. If you want to borrow something for your personal website you are free to do so, but remeber to link back to me. Please send me an email too so that I can visit your site.

For some of the sets I have permission from the artist to use the pictures. If you choose to use one of these sets you HAVE TO link back to me AND the artist on every page where you use the graphics.

Don't hesitate to contact me if you need help creating your own homepage, if you want your own personal layout or if you need help with somthing else regarding webdesign or graphics.

För att länka till mig kan du använda någon av dessa banners:
You may use one of these banners to link to me:

Kattis Design banner 234x60

Kattis Design banner 88x31

Kattis Design blinkie 88x31

Fireplace and candlebra made from tutorials by Astro
Design © Kattis 2003, 2004