Meny:

Hem/Home

Regler/Rules

Websets

Tubes

Textures

Avdelare/Dividers

Blinkies

Jul/Christmas

Koder/Codes

Webdesign

Webrings

Gästbok/Guestbook

Maila mig!

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

koder Codes

(English version below.)
Jag får ofta frågor från olika personer som vill ha hjälp med olika koder till sina hemsidor. Jag har därför bestämt mig för att göra några olika exempelkoder och lägga upp här.

Dessa koder är fria att använda för personliga hemsidor och även för att göra "linkware", förutsatt att du länkar tillbaka till mig. Du får inte använda dem för att skriva egna tutorials om hur man använder koden. Du får inte heller göra små ändringar i koden och sedan utge dig för att ha skrivit den. Du får naturligtvis göra ändringar i koden så att sidan blir som du vill ha den!

Behöver du hjälp så maila mig.
Är det någon annan kod som du tycker saknas här så skicka ett mail så lägger jag upp den så snart jag får tid.

Mina koder är testade i de senaste versionerna av Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox och Netscape.
Koderna är validerade enligt w3c's standarder om inte annat anges. De koder som inte är validerade är sådana som bara fungerar i vissa webbläsare, tex färgade scrollar som bara fungerar i Internet Explorer.

Hoppas du ska hitta något du får glädje av här! Lycka till med hemsideskapandet!

~ Trippelbakgrund ~

~ Rambakgrund i tre delar~

~ Rambakgrund i nio delar ~

~ Bläddringslist med mönstrad bakgrund~

divider

I often get questions from people asking me about different codes for their homepages so I decided to put some exemple codes here.

You may use these codes for personal webpages as well as for making linkware as long as you link back to me. You may not use them to write tutorials how to use the code. You are neither allowed to make changes in the code and say that you have written it. You are certainly allowed to make changes in the code so that the page looks the way you want it!

If you need help just send me an email.
If you think that some code is missing just send me an email and I will put it here as soon as I get some time.

My codes are tested in the latest versions of Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox and Netscape.
The codes are validated according to w3c's standards unless stated otherwise. The codes that are not validated are the ones which only work in certain browser, such as the colored scroll that only works in Internet Explorer.

I hope you find something useful here! Good luck!

~ Trippel background ~

~ Framed background in three pieces ~

~ Framed background in nine pieces ~

~ Scroll with patterned background ~

divider

För att länka till mig kan du använda någon av dessa banners eller en textlänk:
You may use one of these banners or a text link to link to me:

Kattis Design banner 234x60

Kattis Design banner 88x31

Kattis Design blinkie 88x31

Design © Kattis 2003, 2004