Trippelbakgrund

På den här sidan har jag använt följande bakgrunder: (Högerklicka och spara om du vill använda dem.)

rutbg.gif     guldbg.jpg     bg1.gif

I rutan nedan ser du koden för den här sidan. Du kan ladda ner en fil med koden här.
Där jag har markerat med rött måste du ändra till namnet på dina bakgrundsbilder.
Där jag har markerat med blått kan du ändra för att få ett annat utseende på sidan.

  • Ändra #6A7B79 till färgen på din bakgrund. På så sätt syns texten på din sida medan sidan laddas.
  • Om du vill att den yttersta ramen ska vara bredare eller smalare så ändrar du värdet 90% till ett lägre respektive högre värde.
  • Om du vill att guldramen ska vara bredare eller smalare så ändrar du 10 till ett högre respektive lägre värde.
  • Om du inte vill ha de smala kanterna runt guldramen så ändrar du 1 till 0. Observera det är två kanter så du måste ändra på två ställen.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<!-- This code is written by Katarina Wästlund, http://kattisdesign.wastlund.se, and can be used for pages for personal use as long as this text stays intact. If you use this code for making linkware you must link to my page: http://kattisdesign.wastlund.se -->

<title>Trippel</title>
</head>

<body bgcolor="#6A7B79" background="rutbg.gif">

<div align="center">
<table width="90%" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" style="background: url('guldbg.jpg');">
<tr><td align="center">

<table width="100%" cellpadding="20" border="1" style="background: url('bg1.gif');">
<tr><td align="center">

Lägg till din text här...
Add your text here...

</td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</body>
</html>
© Kattis 2004