Meny:

Hem/Home

Regler/Rules

Websets

Tubes

Textures

Avdelare/Dividers

Blinkies

Jul/Christmas

Koder/Codes

Webdesign

Webrings

Gästbok/Guestbook

Maila mig!

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

regler

Detta är mina regler för att få använda min grafik

 • Min grafik är endast till för personliga hemsidor. Vill du ha grafik till en kommersiell sida så kontakta mig.
 • Min grafik är linkware, dvs du måste länka till mig om du använder grafiken. Skicka gärna ett mail också så att jag kan komma och besöka din sida.
 • Till vissa set har jag fått tillåtelse av konstnären att använda deras vackra konst mot att det länkas tillbaka till dem. Om du väljer att använda ett av dessa set MÅSTE du länka både till mig OCH till konstnären på de sidor där du använder grafiken.
 • Du måste ladda hem grafiken till din sida. Du får alltså inte länka till bilderna på min server.
 • Lägg till den text du vill på de tomma knapparna, men ändra inte grafiken i övrigt. Behöver du hjälp med fler knappar så kontakta mig.
 • Lägg inte upp min grafik på din sida och säg att du har gjort den.
För att länka till mig kan du använda någon av de banners som finns längst ner på denna sida. En textlänk går naturligtvis också bra.
rules

These are my rules for using my graphics

 • My graphics are for personal websites only. If you want graphics for a comersial site, please contact me.
 • My graphics are linkware. You can use it only if you link back to me. Please send me an email too so that I can visit your site.
 • For some sets I have permission from the artist to use the art. If you choose to use one of these sets you HAVE to link back to me AND the artist on every page where you use the graphics.
 • You have to download the pictures and put them at your site. You are not allowed to link to the pictures at my server.
 • Add the text you want to the empty buttons but do not change the graphics in any other way.
 • Do not put my graphics at your site, claiming it is yours.
You may use one of the banners below to link to me. A text link is also OK.

Kattis Design banner 234x60

Kattis Design banner 88x31

Kattis Design blinkie 88x31

Kattis Design blinkie2 88x31

Kattis Design blinkie 150x21

© Kattis 2003, 2004